Lazer ışını' nın, endüstriyel sektörde yaygın olarak kullanımlarından olan sac işleme makineleridir. Sac işleme makinelerin de yeni teknoloji olarak kullanılan lazer “iterbiyum” lazer olarak da adlandırılan fiber lazer dir.

Fiber lazer de kesim işlemi kısaca şu şekilde gerçekleşir; Rezanatörde üretilen lazer ışınları fiber kablo ile taşınarak kusursuz bir şekilde işleme yüzeyine aktarılır. Kullanılan yardımcı gaz (Oksijen, Azot ya da Kuru Hava) ve lazer ışınının metal yüzey ile temasında kesme işlemi başlar.

Lazer Kesim
_

Fiber Lazer Kazıma

Fiber lazer kesim makinesi, fiber kabloları kesmek için metal bir yüzeye lazer ışını uygular. Diyotlar gazsız bir lazer ışını üretir. Her diyot 30W güç üretir. Bağlı diyotlar modüller oluşturur. Modüller bir rezonatör oluşturacak şekilde fiber kablolarla bağlanır. Alternatif olarak rezonatörlerin gücü artırılabilir. Bu, fiber lazer ışınını çeşitli kaynaklara ayırmayı mümkün kılar. Işını 6 farklı kanala bölebilir. İstenirse 2 kanallı dağıtımda tek kanal 0 güç alabilir. Fiber kablonun çapını değiştirme imkanı sunar. Örneğin 50 µm kablolu bir makinenin çapı, optik konnektör kullanılarak 100 µm'ye çıkarılabilir. Bir modülün arızalanması durumunda diğer modüller nominal güçte çalışmaya başlayarak arızalı modülün neden olduğu güç açığını kapatır.